Daxil ol

Qeydiyyatdan
Bir onlayn biznes qurmaq istəyirsinizmi?
Hər hansı sənayedə sizə kömək edə bilərik!

MALİYYƏ | REAL ESTATE | İNTERNET | KORPORATİV | Həyat tərzi

İstifadə şərtlərini qəbul etməsəniz, saytdan dərhal istifadə etməyinizi xahiş edirik!

Bu saytdan istifadə edərək, Bəndinizi və Müqaviləni bu İstifadə Şərtlərinə bildirin. Bu İstifadə Şərtlərini qəbul etməsəniz, saytdan istifadə etməyin.

Materialların istifadəsinə dair məhdudiyyətlər

Bu veb-saytdakı materiallar müəllif hüquqlarıdır və bütün hüquqlar qorunur. Mətn, qrafika, verilənlər bazası, HTML kodu və digər intellektual mülkiyyət Böyük Britaniya və Beynəlxalq Müəllif Hüquqları Qanunları tərəfindən qorunur və açıq icazə verilmədən hər hansı bir vasitə ilə kopyalanamaz, reprinted, dərc olunmayan, yenidən tərtib edilmiş, tərcümə edilmiş, yerləşdirilə və ya başqa bir şəkildə başqa bir şəkildə yayımlana bilməz. Bu saytda ticarət nişanları bütün CarlHenryGlobal.com ticarət nişanları və ya onların icazəsi ilə istifadə olunan digər sahiblərdir.

Verilənlər bazası mülkiyyəti, lisenziya və istifadə

CarlHenryGlobal.com zəmanət verir və siz qəbul edirsiniz ki, CarlHenryGlobal.com, http://www.CarlHenryGlobal.com vasitəsilə məqalələr və resurslara zaman zaman mövcud olan Linklər Veritabanlarının müəllifinin müəllifidir. CarlHenryGlobal.com və onun iştirakçıları bütün hüquqları qoruyan və heç bir intellektual mülkiyyət hüquqları bu müqavilə ilə təmin edilir.

CarlHenryGlobal.com sizə bu Şartlar və Şərtlərə əsasən əlçatan verilənlər bazası (lar) ı istifadə etmək üçün qeyri-müstəsna, köçürülməmiş lisenziya verir. Verilənlər bazası (ləri) yalnız məlumatı və ya məlumatı aşağıda göstərilən dərəcədə çıxarmaq üçün istifadə edilə bilər.

CarlHenryGlobal.com-un verilənlər bazalarından əldə edilən məlumatları yalnız şəxsi istifadəniz və ya evinizin və ya biznesinizin daxili məqsədləri üçün istifadə etməklə razılaşırsınız, lakin məlumatın satışı və ya brokinqi deyil və heç bir səbəbə görə və ya nəşr edilməsinə icazə verilmir yenidən satma, yenidən yayma, yenidən bölüşdürmə, izləmə və ya istifadəsi üçün verilənlər bazasının hər hansı bir hissəsinin (doğrudan və ya qatılaşdırılmış, seçməli və ya tabulyasiya edilmiş formada) istifadəsi, yüklənməsi, ötürülməsi, yayılması, yenidən qurulması və ya əks etdirilməməsi.

Buna baxmayaraq, fərdi olaraq seçilmiş məlumatların fərdi səhifələrini endirdikdən və ya bəzən məhdud olaraq yükləyə bilərsiniz, yalnız şəxsi istifadə üçün aid olan məlumat üçün xüsusi, müəyyən edilə bilən ehtiyaclara cavab vermək və ya yalnız biznesinizdə istifadə etmək üçün, məxfi əsasda. Siz həmin məqsədlər üçün ağlabatan ola biləcəyi kimi, maşın oxunaqlı və ya basılış şəklində hər hansı bir çıxışın belə məhdud sayda nömrəsini edə bilərsiniz. Buradakı heç bir şey, daxili və ya xarici dağıtıma və ya istifadəyə aid istənilən veritabanını, kataloqunu və ya verilənlər bazasından basılan nəşrlərin çapını və ya nəşrini yaratmağa icazə verməyəcək.

Öhdəlik

Bu saytdakı materiallar "olduğu kimi" təmin edilir və hər hansı bir ifadə və ya zəmanət olmadan zəmanət verilmir. CarlHenryGlobal.com, açıq və ya nəzərdə tutulan bütün zəmanətlərdən, o cümlədən, məhdudlaşmır, məhdudlaşdırıla bilən və müəyyən bir məqsəd üçün uyğunluğu təmin edən zəmanətlərdən imtina edir. CarlHenryGlobal.com, materiallarda olan funksiyaların aralıqsız və ya səhvsiz olacağına, qüsurların düzəldiləcəyinə və ya bu saytın və ya onu təqdim edən serverin virus və ya digər zərərli komponentlərdən azad olduğuna zəmanət vermir. CarlHenryGlobal.com, bu saytdakı materialların istifadəsi və nəticələrinin düzgünlüyünə, dəqiqliyinə, etibarlılığına və ya başqa şəkildə istifadə edilməsinə dair heç bir izahat vermir və ya vermir. Siz (CarlHenryGlobal.com deyil, bütün zəruri xidmət, təmir və ya düzəlişin bütün xərclərini qəbul etmirsiniz.) Tətbiq olunan qanun nəzərdə tutulan zəmanətlərin istisna edilməsinə icazə vermir, beləliklə, yuxarıda göstərilən istisnalar sizə tətbiq edilə bilməz.

CarlHenryGlobal.com və ya CarlHenryGlobal.com ya da CarlHenryGlobal.com ya da CarlHenryGlobal.com ya da CarlHenryGlobal.com ya da bu saytdakı materiallardan istifadəsindən və ya istifadə edə bilməməsindən qaynaqlanan hər hansı bir xüsusi ya da nəticəli ziyana görə heç bir halda, bir CarlHenryGlobal.com səlahiyyətli nümayəndəsinə bu ziyanların ehtimalı barədə məlumat verildi. Tətbiq olunan qanun, məsuliyyətin və ya təsadüfi və ya ardıcıl ziyanların məhdudlaşdırılması və ya istisna edilməsinə icazə vermir, buna görə yuxarıdakı məhdudiyyət və ya istisna sizin üçün tətbiq edilə bilməz. Heç bir halda, CarlHenryGlobal.com'un bütün zərərlər, zərərlər və hərəkət səbəbləri üçün (məsələn, kontraktda, istisna olmaqla, lakin məhdudlaşdırılmayan, laqeydlik və ya başqa), sizin üçün ödənilən məbləğdən, bu sayt.

Bu veb-saytdakı məlumatlar və məlumatlar saytın yerləşdiyi vaxtda dəqiq hesab olunur. Dəyişikliklər hər hansı bir zamanda əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən edilə bilər. Bu veb-saytdakı bütün məlumatlar yalnız informasiya məqsədləri üçün istifadə olunmalıdır. Bu vebdə və içindəki səhifələrdə yer alan məlumatlar, hər hansı fərdi və ya şirkət üçün, xüsusi olaraq hüquqi, maliyyə və ya vergi məsləhətləri və ya digər məsləhətlər vermək üçün nəzərdə tutulmur və bu baxımdan etibar edilməməlidir. Bu veb-saytda təsvir edilən xidmətlər yalnız qanuni olaraq təqdim edilə biləcəyi yurisdiksiyalarda təqdim edilir. Veb saytımızda göstərilən məlumatlar hər şeyə daxil deyil və CarlHenryGlobal.com saytına təqdim edilən məlumatlarla məhdudlaşır və bu məlumatlar hərtərəfli və ya dəqiq olaraq istinad edilməməlidir.

Bağlantılar ve İşaretler

Bu saytın sahibi mütləq bu saytla əlaqəli saytlar ilə əlaqəli deyil və onların məzmunu üçün məsuliyyət daşımır. Əlaqəli saytlar yalnız sizin rahatlığınız üçündür və öz risklərinizə çatırsınız. CarlHenryGlobal.com və onun törəmə müəssisələri və digər şirkətlərdən başqa digər məhsullara, xidmətlərə və ya nəşrlərə istinadlar filialları Bu vebdə, CarlHenryGlobal.com və ya onun iştirakçıları tərəfindən bu veb-saytların, məhsulların, xidmətlərin və ya nəşrlərin təsdiqlənməsi və ya təsdiq edilməsini nəzərdə tutmur və filialları.

Bu veb-saytdakı müəyyən adlar, qrafiklər, loqotiplər, nişanlar, dizaynlar, sözlər, başlıqlar və ya ifadələr CarlHenryGlobal.com-un və ya digər şəxslərin ticarət adları, ticarət nişanları və ya xidmət markalarını təşkil edə bilər. Bu veb-saytdakı ticarət nişanlarının göstərilməsi hər hansı bir lisenziyanın verildiyini nəzərdə tutmur. Ticarət markalarının və / və ya məzmunun dəyişdirilməsinin hər hansı bir icazəsiz yüklənmə, yenidən ötürülməsi və ya digər surətlərinin çıxarılması federal ümumi hüquq markasının və / və ya müəlliflik hüququ qanunlarının pozulmasına gətirib çıxara bilər və fotoqəkilçinin hüquqi fəaliyyətinə məruz qala bilər.

Kodların, şifrlərin və məlumatların gizliliyi

CarlHenryGlobal.com-dan aldığınız hər hansı bir Abunəçi Məcəlləsi, istifadəçi adı, istifadəçi adı və ya şifrənizi və CarlHenryGlobal.com saytının parol qorunan ərazilərindən istifadə etdiyiniz bütün məlumatları gizli və məxfi olaraq qəbul etməyi qəbul edirsiniz və bu cür məlumatların hər hansı bir şəxsə çatdırılmasına, kopyalanmasına və ya başqa şəkildə açıqlanmasına səbəb olmur və ya icazə vermir.

Digər hüquqi məsələlər

Bu İstifadə Şərtləri http://www.CarlHenryGlobal.com saytına daxil olmaq üçün tətbiq olunur. CarlHenryGlobal.com, bu saytın bu sənədin yenidən işlənmiş versiyasını dərc edərək, bu İstifadə Şərtlərinə düzəlişlər etmək hüququnu özündə saxlayır: bu versiya dərc edildiyi tarixdən sonra bütün istifadəçilərinizə tətbiq ediləcəkdir. CarlHenryGlobal.com-dan əldə olunan məlumatların hər birinə çıxması, sonra üstünlük verən şərtlərə əsasən ayrı-ayrı, ayrı bir əməliyyat olacaqdır.

Bu İstifadə Şərtləri və verilən lisenziya, CarlHenryGlobal.com'un yazılı razılığı olmadan əvvəlcədən təyin edilə bilməz.

Bu İstifadə Şərtləri London BK-nın qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir, təfsir və tətbiq edilir, çünki bu, həmin yurisdiksiyada daxil edilən və tamamilə yerinə yetirilən müqavilələrə tətbiq edilir.

CarlHenryGlobal.com və / və ya onu pozmaq üçün hər hansı şəkildə pozulmuş və ya təhdid etdiyiniz ölçüdə filialları'intellektual mülkiyyət hüquqları, CarlHenryGlobal.com və / və ya onun filialları Londonun Böyük Britaniyadakı hər hansı bir dövlətdə və ya federal məhkəmədə məhkəmə və ya digər müvafiq rəftar axtarmaq və bu cür məhkəmələrdə müstəsna yurisdiksiyaya və yerə razılıq verə bilərsiniz.

aşağıdakı hər hansı digər mübahisələr həll olunacaq:

Bu razılaşmaya əsasən mübahisə yaranarsa, biz əvvəlcə aşağıdakı yerlərdə qarşılıqlı razılaşdırılmış mediatorun köməyi ilə həll etməyə çalışacağıq: London Böyük Britaniya. Vasitə ilə bağlı vəkillik haqlarından başqa heç bir xərc və ödəniş hər birimizə bərabər paylanacaqdır.

Əgər vasitəçilik vasitəsi ilə qarşılıqlı qənaətbəxş bir həllə gəlmək mümkün olmadığını sübuta yetirirsə, biz mübahisəni aşağıdakı yerlərdə məcburi arbitraja təqdim etməyi qəbul edirik: London Böyük Britaniya. Arbitrajın verdiyi qərara görə məhkəmə qərarı ilə məhkəməyə müraciət edə bilər.

Bu müqavilənin hər hansı bir müddəası tamamilə və ya qismən etibarsızdır və ya yerinə yetirilmirsə, bu Sazişin qalan müddəaları ona təsir göstərməyəcəkdir.

Xitam

Bu İstifadə Şərtləri Konvensiyası tərəflər tərəfindən ləğv olunana qədər qüvvədədir. Bu müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq istifadəsi istisna olmaqla, hər hansı bir və bütün http://www.CarlHenryGlobal.com saytından əldə edilən bütün materialları və bütün sənədləri və onların bütün nüsxələrini və qurğularını məhv etməklə istənilən vaxt bu müqaviləni ləğv edə bilərsiniz. əksinə. Bu müqavilə CarlHenryGlobal.com-un müstəqil qərarı ilə dərhal xəbərdarlıq etmədən dərhal sona çatacaq, bu müqavilənin şərtlərinə və şərtlərinə uyğun gəlməməlidir. Həyata keçirildikdən sonra, bu saytdan əldə edilmiş bütün materialları və hər hansı digər və digər bütün http://www.CarlHenryGlobal.com saytını və onların bütün nüsxələrini, bu müqavilənin şərtlərinə əsasən edilmiş və ya başqa bir şəkildə məhv etməlisiniz.

FacebookcuqquldamaqLinkedInPinterest

Biz təhlükəsiz bir veb saytımızdır - SSL sertifikatını görmək üçün basın

Copyright © 2017 Carl Henry Qlobal - Online Maliyyə Əmlak | İnternet | Korporativ | Həyat tərzi. Bütün hüquqlar qorunur.
Ana səhifə: www.carlhenryglobal.com Əlaqə: info@carlhenryglobal.com

Web saytımızı və təcrübənizi istifadə edərkən inkişaf etdirmək üçün çerezlərdən istifadə edirik. Bu saytın mühüm istifadəsi üçün istifadə edilən cookies artıq müəyyənləşdirilmişdir. Biz istifadə etdiyimiz çerezlər və onları necə silmək barədə daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın Gizlilik Siyasəti.

Bu saytdan cookies qəbul.
Www.channeldigital.co.uk tərəfindən Aİ Cookie Direktivi plugin