Vil du opbygge en online forretning?
Vi kan hjælpe dig i enhver industri!

FINANSIERING | REAL ESTATE | INTERNET | CORPORATE | LIFESTYLE

Hvis du ikke accepterer vilkårene for brug, skal du straks afbryde brugen af ​​webstedet!

Ved at bruge dette websted, tilkendegiver du din Samstemmende og Aftale til disse betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, må du ikke bruge webstedet.

Begrænsninger i brug af materialer

Materialer på denne hjemmeside er copyright-beskyttet og alle rettigheder er forbeholdt. Tekst, grafik, databaser, HTML-kode og anden intellektuel ejendomsret er beskyttet af britiske og internationale ophavsretlige love og må ikke kopieres, genoptrykkes, offentliggøres, genforbedres, oversættes, hostes eller på anden måde distribueres på nogen måde uden udtrykkelig tilladelse. Alle varemærker på dette websted er varemærker tilhørende CarlHenryGlobal.com eller andre ejere, der benyttes med deres tilladelse.

Database ejerskab, licens og brug

CarlHenryGlobal.com garanterer, og du accepterer, at CarlHenryGlobal.com ejer ejeren af ​​databaser af links til artikler og ressourcer, der til enhver tid er tilgængelige via http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com og dets bidragydere forbeholder sig alle rettigheder, og ingen intellektuelle ejendomsrettigheder tillægges denne aftale.

CarlHenryGlobal.com giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at bruge database (er), der er tilgængelig for dig, underlagt disse vilkår og betingelser. Databasen (erne) må kun bruges til visning af oplysninger eller til uddrag af oplysninger i det omfang, der beskrives nedenfor.

Du accepterer at bruge oplysninger, der er hentet fra CarlHenryGlobal.coms databaser, kun til din egen private brug eller til det interne formål med dit hjem eller din virksomhed, forudsat at det ikke er salg eller mægling af oplysninger og under ingen omstændigheder forårsager eller tillader at blive offentliggjort, udskrevet , downloadet, transmitteret, distribueret, genudarbejdet eller gengivet i enhver form nogen del af databaserne (hvad enten det er direkte eller i kondenseret, selektiv eller tabuleret form), hvad enten det er til videresalg, genudgivelse, omfordeling, visning eller på anden måde.

Ikke desto mindre kan du lejlighedsvis begrænse eller udskrive individuelle sider med informationer, der er valgt individuelt, for at opfylde et specifikt, identificerbart behov for oplysninger, der kun er til personlig brug eller kun er til brug internt i din virksomhed, på fortroligt grundlag. Du må muliggøre et begrænset antal duplikater af output, både i maskinlæsbar eller i form af hard copy, som det kun er rimeligt for disse formål. Intet heri giver dig tilladelse til at oprette en database, en katalog eller en kopi udgivelse af eller fra databaserne, hvad enten det gælder intern eller ekstern distribution eller brug.

Ansvar

Materialerne på dette websted leveres "som det er" og uden garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået. CarlHenryGlobal.com fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. CarlHenryGlobal.com garanterer ikke, at funktionerne indeholdt i materialerne vil være uafbrudt eller fejlfri, at defekter vil blive rettet, eller at dette websted eller den server, der gør det tilgængeligt, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. CarlHenryGlobal.com garanterer ikke eller fremsætter nogen repræsentationer vedrørende brugen eller resultaterne af brugen af ​​materialerne på dette websted med hensyn til deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller på anden måde. Du (og ikke CarlHenryGlobal.com påtager sig alle omkostningerne ved al nødvendig service, reparation eller korrektion. Gældende lovgivning muliggør ikke udelukkelse af implicitte garantier, så ovennævnte ekskludering kan muligvis ikke gælde for dig.

Under ingen omstændigheder, herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed, skal CarlHenryGlobal.com være ansvarlig for særlige eller følgeskader, der skyldes brugen af ​​eller manglende evne til at bruge materialerne på dette websted, selvom CarlHenryGlobal.com eller en autoriseret repræsentant fra CarlHenryGlobal.com er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Anvendelig lov muligvis ikke tillade begrænsning eller udelukkelse af erstatningsansvar eller tilfældige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig. Under ingen omstændigheder må CarlHenryGlobal.coms samlede ansvar over for dig for alle skader, tab og årsager til handling (hvad enten det er i kontrakt, erstatning, herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed eller på anden måde) overstige det beløb, du, hvis nogen, betaler for at få adgang dette websted.

Fakta og oplysninger på denne hjemmeside antages at være korrekte på det tidspunkt, de blev placeret på hjemmesiden. Ændringer kan ske til enhver tid uden forudgående varsel. Alle data på denne hjemmeside skal kun bruges til orientering. Oplysningerne på denne hjemmeside og sider indenfor er ikke beregnet til at give specifikke juridiske, økonomiske eller skattemæssige råd eller nogen anden rådgivning overhovedet for nogen enkeltperson eller virksomhed og bør ikke påberåbes i den henseende. De tjenester, der beskrives på denne hjemmeside, tilbydes kun i jurisdiktioner, hvor de kan tilbydes lovligt. Oplysningerne på vores hjemmeside er ikke altomfattende og er begrænset til oplysninger, der stilles til rådighed for CarlHenryGlobal.com, og sådanne oplysninger bør ikke påberåbes som altomfattende eller præcise.

Links og Marks

Ejeren af ​​dette websted er ikke nødvendigvis tilknyttet sider, der muligvis er knyttet til dette websted og er ikke ansvarlige for deres indhold. De linkede websteder er kun for din bekvemmelighed, og du får adgang til dem på din egen risiko. Links til andre websteder eller referencer til produkter, tjenester eller publikationer, bortset fra dem fra CarlHenryGlobal.com og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber på dette websted, indebærer ikke godkendelse eller godkendelse af sådanne websteder, produkter, tjenester eller publikationer fra CarlHenryGlobal.com eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder.

Visse navne, grafik, logoer, ikoner, design, ord, titler eller sætninger på denne hjemmeside kan udgøre handelsnavne, varemærker eller servicemærker af CarlHenryGlobal.com eller andre enheder. Visningen af ​​varemærker på denne hjemmeside betyder ikke, at der er givet en licens af nogen art. Enhver uautoriseret downloading, genoverførsel eller anden kopiering af ændring af varemærker og / eller indholdet heri kan være en overtrædelse af føderal lovgivningsmæssig varemærke og / eller ophavsretlige love og kunne underkaste kopimaskinen retssager.

Fortrolighed af koder, adgangskoder og oplysninger

Du accepterer at behandle som abonnentkode, brugernavn, bruger-id eller adgangskode som du muligvis har modtaget fra CarlHenryGlobal.com som alle private oplysninger, som du har adgang til via adgangskodebeskyttede områder på CarlHenryGlobal.coms websteder og vil ikke forårsage eller tillade, at sådanne oplysninger formidles, kopieres eller på anden måde videregives til nogen anden person overhovedet.

Andre juridiske spørgsmål

Disse Vilkår for anvendelse gælder for alle adgang til http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com forbeholder sig ret til at udstede revisioner af disse brugsbetingelser ved at udgive en revideret version af dette dokument på denne side: Denne version vil så gælde for al brug af dig efter offentliggørelsesdatoen. Hver adgang til information fra CarlHenryGlobal.com vil være en separat, diskret transaktion baseret på de daværende vilkår.

Denne brugsbetingelse og den tildelte licens må ikke tildeles eller fremleje af dig uden CarlHenryGlobal.coms skriftlige samtykke på forhånd.

Disse Brugsbetingelser reguleres af, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med London UK UKs love, som det gælder for aftaler indgået og udføres helt inden for denne jurisdiktion.

I det omfang du på nogen måde har krænket eller truet med at krænke CarlHenryGlobal.com og / eller dets datterselskabers intellektuelle ejendomsrettigheder, kan CarlHenryGlobal.com og / eller dets tilknyttede selskaber søge påbud eller anden passende lettelse i enhver stat eller føderal domstol i staten fra London UK, og du accepterer eksklusiv jurisdiktion og værneting i sådanne domstole.

Eventuelle andre tvister vil blive løst på følgende måde:

Hvis der opstår en tvist i henhold til denne aftale, accepterer vi først at forsøge at løse det ved hjælp af en gensidigt aftalt mediator på følgende sted: London UK. Eventuelle omkostninger og gebyrer bortset fra advokatgebyrer i forbindelse med mæglingen vil blive delt lige af hver af os.

Hvis det viser sig umuligt at nå frem til en gensidig tilfredsstillende løsning gennem mægling, accepterer vi at indgive tvisten til bindende voldgift på følgende sted: London UK. Dom afsagt af voldgiftskompetence kan indgives i en domstol med kompetence til at gøre det.

Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke fuldbyrdes helt eller delvist, vil de øvrige bestemmelser i denne aftale ikke blive berørt heraf.

Opsigelse

Disse brugsbetingelser er gældende, indtil de opsiges af en af ​​parterne. Du kan når som helst opsige denne aftale ved at ødelægge alt materiale, der er opnået fra ethvert http://www.CarlHenryGlobal.com-websted (er) og al relateret dokumentation og alle kopier og installationer deraf, uanset om de er fremstillet i henhold til denne aftale eller Ellers. Denne aftale ophører øjeblikkeligt uden varsel efter CarlHenryGlobal.com's eksklusive skøn, hvis du undlader at overholde nogen vilkår eller bestemmelser i denne aftale. Ved ophør skal du ødelægge alt materiale, der er opnået fra dette websted og ethvert andet http://www.CarlHenryGlobal.com-websted (er) og alle kopier deraf, uanset om de er fremstillet i henhold til denne aftale eller på anden måde.

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, kontakt;

E-mail:yourid@yourmail.com Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se.

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Vi er et sikkert websted - Klik for at se vores SSL-certifikat

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Online Finance | Fast ejendom | Internet | Corporate | Livsstil. Alle rettigheder forbeholdes.
Internet side: www.carlhenryglobal.com Kontakt: info@carlhenryglobal.com

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til væsentlige drift af dette websted er allerede blevet indstillet. For at finde ud af mere om de cookies, vi bruger, og hvordan du sletter dem, se vores Fortrolighedspolitik.

Jeg accepterer cookies fra dette site.
EU Cookie Directive plugin af www.channeldigital.co.uk