Σύνδεση

Κανε ΕΓΓΡΑΦΗpin It

Θα πρέπει γενικά να χρησιμοποιείτε μεσίτες ή άλλους εισαγωγείς για να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε τις οικονομικές σας ανάγκες, εν μέρει εξαιτίας των εργασιών outsourcing και εν μέρει λόγω των πλεονεκτημάτων της εξειδίκευσης.

Αλλά θα πρέπει να μάθετε αρκετά για να εντοπίσετε ευκαιρίες για τον εαυτό σας, θα πρέπει να μπορείτε να καλέσετε τον μεσίτη ή τον λογιστή σας και να τους ρωτήσετε για μια νέα επιλογή, επιτόκιο ή τεχνική χρηματοδότησης.

Είστε ο μόνος που κατανοεί πλήρως τους στόχους και τους στόχους σας σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι έχετε την υψηλότερη κίνηση και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζετε τους ανθρώπους στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία και πόσο έχουν τα συμφέροντά σας στην καρδιά τους οι στόχοι τους επιτυγχάνονται μέσω της σύνταξης νέων επιχειρήσεων και κερδών προμηθειών ή προμηθειών.

Εναπόκειται σε εσάς να κατευθύνετε τη σχέση προς τα εμπρός, ώστε να πρέπει να καταλάβετε τη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλίσετε ότι όλες οι επιλογές ερευνούνται για να κάνετε χρήματα με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ορίστε λίγο χρόνο κάθε εβδομάδα για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση προϊόντων για να έχετε μια γενική συνείδηση ​​των τρεχουσών επιλογών σας και προσπαθήστε επίσης να ξοδέψετε χρόνο με ανθρώπους στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Ξέρεις τι θέλεις να επιτύχεις, έτσι ώστε να έχεις μια σειρά ερωτήσεων έτοιμη, να δοκιμάσεις τα όρια του τι προσφέρεται γενικά, να πάρεις τις οικονομικές επαφές σου για να σκεφτείς από το «κουτί». Να είστε σαφείς σχετικά με τους στόχους σας και να τις γνωστοποιήσετε με σαφήνεια, να τους ζητήσετε να κάνουν κάποια έρευνα για σας όταν τους γνωρίσετε καλύτερα.

Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα ευρύ φάσμα επαφών που εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, όλοι θα έχουν τα δικά τους δίκτυα και τομείς αριστείας και θα χρειαστείτε διαφορετικούς ανθρώπους σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής σας. Δημιουργήστε επαφές και οικονομικές σχέσεις όταν δεν χρειάζεται να προωθήσετε την αντλία έτσι ώστε όταν χρειάζεστε βοήθεια να βρίσκονται ήδη εκεί - σπάνια λειτουργεί όταν εμφανίζεστε την τελευταία στιγμή για βοήθεια.

Να είστε προετοιμασμένοι να εξετάσετε και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως το επενδυτικό κοινό ή οι επενδυτές της Joint Venture, οι οποίοι και εσείς θα βρείτε online και θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλων eBooks.

Αύξηση της χρηματοδότησης όταν δεν χρειάζεται να

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Είμαστε ένας ασφαλής δικτυακός τόπος - Κάντε κλικ για να δείτε το Πιστοποιητικό SSL

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Οικονομικά Online | Ακίνητα | Διαδίκτυο | Εταιρική | ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Δικτυακός τόπος: www.carlhenryglobal.com Επαφή: info@carlhenryglobal.com

Κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί από την Carl Henry Global "CHG" για να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια τα προϊόντα και τα προϊόντα που προωθούμε και τις δυνατότητές τους. Παρόλο που η βιομηχανία του διαδικτυακού μάρκετινγκ είναι ένας από τους λίγους όπου μπορεί κάποιος να έχει τεράστια οικονομική επιτυχία με πολύ μικρές οικονομικές επενδύσεις, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσετε χρήματα χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τις ιδέες σε αυτή την ιστοσελίδα και σε έγγραφα προς λήψη. Παραδείγματα σε αυτά τα υλικά δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως υπόσχεση ή εγγύηση των κερδών. Το δυναμικό κέρδους εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν, τις ιδέες και τις τεχνικές του. Δεν προωθούμε ευκαιρίες, όπως ένα "πλουσιό σχέδιο".

Τα υλικά στα προϊόντα μας και στους ιστότοπούς μας ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που περιλαμβάνουν ή βασίζονται σε δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης κατά την έννοια της πράξης μεταρρύθμισης διαφορών επί τίτλων της 1995. Προηγούμενες δηλώσεις δίνουν τις προσδοκίες ή τις προβλέψεις μας για μελλοντικά γεγονότα. Μπορείτε να προσδιορίσετε αυτές τις δηλώσεις από το γεγονός ότι δεν σχετίζονται αυστηρά με ιστορικά ή τρέχοντα γεγονότα. Χρησιμοποιούν λέξεις όπως «προβλέπουν», «εκτιμούν», «αναμένουν», «σχεδιάζουν», «προτίθενται», «σχεδιάζουν», «πιστεύουν» και άλλες λέξεις και όροι παρόμοιου νόμου μέσα σε μια περιγραφή δυνητικών κερδών ή οικονομικών επιδόσεων .

Όλες οι μελλοντικές δηλώσεις εδώ ή σε οποιοδήποτε από τα υλικά πωλήσεών μας αποσκοπούν να εκφράσουν τη γνώμη μας σχετικά με τις δυνατότητες κέρδους. Πολλοί παράγοντες θα είναι σημαντικοί για τον προσδιορισμό των πραγματικών αποτελεσμάτων σας και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα επιτύχετε αποτελέσματα όπως τα αναφερόμενα παραδείγματα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα επιτύχετε αποτελέσματα από τις ιδέες και τις τεχνικές μας στο υλικό μας.

Οποιεσδήποτε αξιώσεις από πραγματικά κέρδη ή παραδείγματα πραγματικών αποτελεσμάτων μπορούν να επαληθευτούν κατόπιν αιτήματος. Το επίπεδο επιτυχίας σας στην επίτευξη των αποτελεσμάτων που απαιτούνται στα υλικά μας εξαρτάται από το χρόνο που αφιερώνετε στην πορεία, τις ιδέες και τις τεχνικές που αναφέρονται, τα οικονομικά σας, τις γνώσεις και τις διάφορες σας ικανότητες. Δεδομένου ότι αυτοί οι παράγοντες διαφέρουν ανά άτομο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιτυχία ή το επίπεδο εισοδήματός σας. Ούτε είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε από τις ενέργειές σας. Όλα τα στιγμιότυπα οθόνης, οι αποδείξεις και οι φωτογραφίες είναι μόνο για λόγους απεικόνισης.

Ο Carl Henry Global "CHG" και οποιεσδήποτε CHG λειτουργική μονάδα ή εταιρεία είναι που δεν έχουν εγκριθεί από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ή από οποιαδήποτε άλλη διεθνή ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν μπορούν και δεν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές. Τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε έγγραφα προς λήψη δεν αποσκοπεί να θεωρηθεί ή θα πρέπει να θεωρηθεί ως "οικονομική προώθηση" κατά την έννοια του άρθρου 21 του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσκληση, ή σύσταση για ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας. Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται ούτε αποτελεί επενδυτική συμβουλή ή οποιαδήποτε πρόσκληση για αγορά, κατοχή ή πώληση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Κανένας από CHG οι θυγατρικές της ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, αξιωματικοί και υπάλληλοι αποδέχονται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε εμπιστοσύνης ή ενέργειες που έχουν αναληφθεί βάσει οποιασδήποτε από τις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας ή εγγράφων που έχουν ληφθεί από αυτήν. Σας συνιστούμε να λάβετε συμβουλές από κάποιον κατάλληλο σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε info@carlhenryglobal.com

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν το χρησιμοποιείτε. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την ουσιαστική λειτουργία αυτού του site έχουν ήδη οριστεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και πώς να τα διαγράψετε, δείτε μας πολιτική απορρήτου μας.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτό το site.
EU Οδηγία Cookie plugin από www.channeldigital.co.uk